Vahvuudet edellä

Tiedätkö sinä yksilön tai ryhmän, joka tarvitsisi erityisesti nostetta?

Monet itsensäkehittämisen metodit ja kasvatusjärjestelmämme perustuvat niiden piirteiden tarkasteluun, jossa olemme heikompia. Terapiatyössä monesti keskitytään ihmistä hidastavien ja elämää vaikeuttavien asioiden, kuten traumojen ja pelkojen, perkaamiseen. Yhteiskuntamme nostaa esiin heikkouksia, poikkeavuuksia, vajeita. Sen kaiken oheen tarvitaan runsaasti positiivista vahvistusta.

 

Paikkani jalustalla on konsepti, jossa keskitytään nostamaan esiin yksilön vahvuuksia. Työskentely tapahtuu paljolti ryhmässä, jossa kukin vuorollaan saa paikkansa jalustalla eli olla huomion kohteena.


Tarkoituksena on nostaa esiin jokin tai joitakin syvemmäntasoisia vahvuuksia, jotka ovat ajankohtaisia henkilön elämässä juuri tällä hetkellä, ja myöskin valmiita käytettäväksi. Fokus ei siis ole kehitystyötä vaativissa potentiaalisissa vahvuuksissa, vaan jo kypsyneissä piirteissä, joita kyseinen henkilö ei ehkä vielä ole täysin itse tiedostanut tai osannut arvostaa ja valjastaa käyttöön.


Tuon nosteen myötä elämään tulee uutta suuntaa, itseen saa toisenlaista näkökulmaa ja herää inspiroivia ajatuksia miten tuoda noita piirteitä enemmän esille elämässään ja/tai työssään. 

VAHVUUDET EDELLÄ

PAIKKANI JALUSTALLA

- tervetuloa voimaantumaan!

KESKITY OLENNAISEEN


Tietoisuus omista vahvuuksistasi selkeyttää monia tilanteita, kun tiedostaa mitä piirteitäsi nostaa esiin eri yhteyksissä. Opit näkemään itsesi uudesta näkökulmasta ja saat haltuusi avaimet olemassaoleviin resursseihin, jotka monesti vaativat vain oikeanlaista fokusta ja sanoittamista, jotta ne pääsevät oikeuksiinsa.

HYPPÄÄ ASIANTUNTIJUUTEESI

 

Omien syvemmäntasoisten vahvuuksien tiedostaminen vahvistaa itsetuntoa ja auttaa keskittämän fokusta itselle sopiviin pyrkimyksiin. Monesti kulutamme hirmuisesti energiaa ja aikaa koittaessamme olla jotakin mitä voisimme olla, unohtaen sen mitä jo olemme ja missä olemme jo nyt erinomaisia!

NÄE SYVEMPI KAUNEUTESI


Jokainen kantaa useita eritasoisia vahvuuksia - jotkut niistä opeteltujen taitojen ja osaamisen tasolla, osa syvemmälle ulottuvia persoonallisuuteen ja elämänkokemukseen liittyviä, joita on monesti vaikeampi kiteyttää, arvostaa ja nähdä itse. Paikkani jalustalla nostaa esiin näitä taustalla pitkän ajan kuluessä kehittyviä tai meille syntyjään luontaisia vahvuusalueita.


TARINAMME

 

Konsepti on saanut alkunsa hedelmällisistä keskusteluista ja poikkitieteellisestä innovatiivisesta yhteistyöstä, jossa uskalletaan olla avoimia uudenlaisille toimintamuodoille oman mukavuusalueen ulkopuolellakin. Tiimiin kuuluu asiantuntijuutta ihmistuntemuksen, mentoroinnin, tunneälyn, empatian, kasvatustieteen ja vahvuuspedagogiikan alueella.

Metodit ja formaatti

Kustakin yksilöstä on saatavilla valtavan paljon informaatiota, johon yleensä reagoimme automaatiotasolla. Laajennetun empatian metodien kautta tuota tietoa pystyy sanoittamaan, jolloin itsestäänselvyyksiltäkin tuntuvat piirteemme saavat selkeän muodon. Laajennetun empatian ammattilainen osaa siis toimia tulkkina tunneälyn ja mentaalisen tietouden välillä. Paikkani jalustalla-ryhmään osallistuvan yleisin reaktio session jälkeen koskee sitä, miten yksilö tunnistaa itsensä konsultin kuvailusta, mutta ei olisi itse pystynyt löytämään noille piirteilleen sanoitusta.


Paikkani jalustalla -työskentely tapahtuu usein formaatissa, jossa ensin vahvuuskonsultti alustaa mitä nämä syvemmäntasoiset vahvuudet ovat, joita jokaisesta aletaan kohta seuloa esiin. Suotavaa on istua muodostelmassa, jossa jokainen näkee helposti toisensa.


Pitempimuotoisessa työskentelyssä tehdään ensin itsekartoitus, jotta pystytään vertaamaan selkeästi sitä miten itse näkee itsensä ja miten konsultti näkee sinut ulkopuolisena.


Konseptin odotetuin osuus on usein itse vahvuusanalyysi, jossa jokainen nostetaan vuoronperään tarkastelun kohteeksi. Analyysit tehdään ryhmän kuullen, antaen käytettävissä olevan ajan ja ryhmäkoon mukaan kullekin oma paikkansa jalustalla. Ryhmän jäsenet oppivat toisistaan paljon uutta, sekä yleensä nyökyttelevät mukana tunnistaessaan sanoitettavan vahvuuden kunkin kohdalla. Vähän vieraammatkin yksilöt nousevat tutummaksi kun heistä saa kuulla näitä piirteitä, joita yleensä oppii näkemään ihmisistä vasta pidemmän tuntemisen jälkeen. Tätä prosessia voi siis käyttää pikakelauksena syvemmäntasoiseen tutustumiseen, ryhmähengen muodostamiseen ja ryhmädynamiikan kohentamiseen, useiden yksilötason hyötyjen ohella.


Session onnistumiseksi ei vaadita osallistujista minkäänasteisia taustatietoja, vaan esiin nousevat vahvuudet on löydettävissä jokaisesta yksilöstä tuossa tilanteessa. Jokaisesta yksilöstä nuo vahvuudet on aina löytyneet, sillä jokaisessa meissä on jotakin upeaa ja jalostunutta, jota voi tarkastella uudessa valossa.

Konseptin on luonut FM Suvi Savolainen, jonka erityisosaamisaluetta on laajennettu empatia, tunneäly ja ihmistuntemus. Hän omaa yli kymmenen vuoden taustan yrittäjänä itsensäkehittämisen ja mentoroinnin alueella.

Suvi Savolainen

vahvuuskonsultti

Vahvuustyöskentelystä

saavutettuja hyötyjä:

 • vahvistunut ja tasa-arvoisempi ryhmädynamiikka
 • kohentunut yhteishenki
 • kiusaamisen ja syrjinnän väheneminen
 • ymmärryksen ja arvostuksen lisääntyminen ryhmän jäsenten kesken
 • lisääntynyt itsetuntemus ja positiivisempi minäkuva
 • jään murtaminen uusien ryhmien muodostamisessa
 • turhauttavan muodollisten tutustumisvaiheiden muuntaminen kiinnostavaksi
 • positiivinen sitouttaminen ryhmään 
 • merkittävä nähdyksi- ja ymmärretyksitulemisen kokemus

Asiantuntija

Räätälöityjä kokemuksia

Valittavanasi on kolme eri laajuista kokonaisuutta:


 • Kevyt paketti - yksi maks. 2 h kestoinen vahvuussessio
 • Perus paketti - joko aamu- tai iltapäivän kestävä ohjelma
 • Laaja paketti - koko päivän kestävä syväluotaava ohjelma

Paikkani jalustalla


-konsepti keskittyy nostamaan esiin yksilön vahvuuksia, ja kehittämään sitä kautta positiivista elämänasennetta, ryhmähenkeä ja suhdetta itseen.

OTA YHTEYTTÄ

suvi @ mustahevonenkonsultointi.fi

TOIMINTA-ALUE


Sijaitsemme Espoossa, ja suurin osa toiminnastamme tällä hetkellä tapahtuu pk-seudulla. Älä epäröi ehdottaa meille reviirilaajennusta, mikäli tunne on!Copyright 2018. All rights reserved.